Broszura informacyjna: Doświadczenia z funkcjonowania społeczności energetycznych w skrócie

Społeczności energetyczne wnoszą istotny wkład we wdrażanie transformacji energetycznej i angażują lokalne podmioty w działania na drodze do neutralności klimatycznej. Doświadczenia z funkcjonowania społeczności energetycznych w obu krajach mogą być przydatne w ich dalszym rozwoju.

W listopadzie 2022 r. Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna opublikowała badanie porównawcze nt. społeczności energetycznych, które porównuje istniejące koncepcje, rozwiązania i modele biznesowe w Polsce i w Niemczech oraz pokazuje przykłady najlepszych praktyk. Najważniejsze wyniki tej analizy zostały opublikowane w formie broszury informacyjnej.

Polska i Niemcy przykładają ogromne znaczenie do rozwoju społeczności energetycznych jako istotnego elementu nowoczesnego, zdecentralizowanego systemu energetycznego. W broszurze znajdują się rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju regulacji prawnych w obu krajach.