06/09/2022

Perspektywy dla transgranicznego regionu energetycznego

Wizja: wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach transgranicznego regionu energetycznego. Na polsko-niemieckich warsztatach zostaną przedyskutowane szanse i możliwości takiego projektu.

W Europie granice nie powinny być przeszkodą dla współpracy między sąsiednimi gminami. Wspólnie z interesariuszami z regionu transgranicznego i przedsiębiorstwami z obu krajów Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna analizuje więc możliwości stworzenia wspólnego regionu energetycznego w obszarze przygranicznym.

W ramach licznych rozmów zebraliśmy informacje nt.  możliwości bliższej współpracy transgranicznej. Nasze wnioski zostaną przedstawione i przedyskutowane podczas warsztatów w celu wspólnego zbadania możliwości stworzenia transgranicznego regionu energetycznego.

Warsztaty odbędą się
6 września 2022 w godzinach 10:00 - 15:30,  
w Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP GmbH),
Im Technologiepark 25,
15236, Frankfurt nad Odrą.

Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału.

Kontakt