Publikationsdetailansicht

ANALIZA: Najlepsze praktyki dla społeczności energetycznych w Polsce i Niemczech

Data publikacji: 11/2022
Format: DIN A4
Download

Społeczności energetyczne mają znaczny potencjał wspierania transformacji energetycznej i wpisują się w szerszy kontekst zrównoważonego rozwoju systemów energetycznych, który obejmuje również aspekty społeczno-gospodarcze i kwestie bezpieczeństwa. Poprzez zachęcanie nietradycyjnych podmiotów do udziału w rynku energii na poziomie lokalnym (demokracja energetyczna), wspólnoty energetyczne przyczyniają się do powstawania modelu nowoczesnych systemów energetycznych, opartych na zdecentralizowanej sieci, w której energia jest lokalnie wytwarzana, zużywana i bilansowana.

W analizie porównano sposób wdrażania wspólnot energetycznych w Polsce iw Niemczech. Na podstawie tych spostrzeżeń przedstawiono zestaw najlepszych praktyk i zaleceń dotyczących usuwania barier politycznych i regulacyjnych.