Działania

Realizacja transformacji energetycznej

Wspólnoty energetyczne

Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna analizuje funkcjonowanie wspólnot energetycznych w obu krajach, przedstawia kluczowe wnioski i opracowuje propozycje dalszej poprawy uwarunkowań dla tych wspólnot.

Transgraniczny region energetyczny

Granice nie powinny być przeszkodą we współpracy między sąsiednimi gminami. Regiony przygraniczne są miejscem, w którym można najlepiej wypróbować modele współpracy europejskiej w praktyce. Wspólnie z podmiotami z regionu przygranicznego i przedsiębiorstwami z obu krajów zanalizowane zostaną możliwości utworzenia wspólnego polsko-niemieckiego regionu energetycznego na obszarze przygranicznym.