Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej

Po udanej premierze w Warszawie w 2023 r., Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej odbyło się po raz drugi w Berlinie w dniach 16 i 17 maja. Pod hasłem "Wspólne kształtowanie europejskiej transformacji energetycznej" ponad 120 przedstawicieli świata polityki, biznesu i społeczeństwa z obu krajów spotkało się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec, aby omówić konkretne kroki w kierunku neutralności klimatycznej w Europie do 2050 roku.

II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej stanowi ważny kamień milowy w intensyfikacji stosunków dwustronnych między Niemcami a Polską w dziedzinie polityki klimatycznej i energetycznej.

W przemówieniach Jennifer Morgan, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Urszula Zielińska, sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Udo Philipp, sekretarz stanu w niemieckim Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu, podkreślili znaczenie współpracy między Niemcami a Polską dla przyspieszenia transformacji energetycznej w Europie.

Forum oficjalnie otworzyli wieczorem 16 maja w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polki w Grunewaldzie Ambasador RP w Niemczech Dariusz Pawłoś oraz Ambasador Niemiec w Warszawie Viktor Elbling. Po południu tego dnia niemieckie i polskie think tanki na zaproszenie dr Reichela, członka Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej w niemieckim Bundestagu wymieniły poglądy na temat społecznych aspektów transformacji energetycznej w gospodarstwach domowych.

Kluczowe punkty we współpracy między Polską a Niemcami

Podczas dyskusji wielokrotnie zostało podkreślone, że Niemcy i Polska stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną i chcą rozszerzyć współpracę. Oba kraje postrzegają transformację energetyczną nie tylko jako kwestię polityki klimatycznej, ale także jako element kluczowy bezpiecznej, odpornej i gospodarczo silnej Europy.

Niemcy dążą do tego, aby do roku do 2030 r. 80 procent zużywanej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych i najpóźniej do roku 2038 wycofać się z produkcji energii elektrycznej z węgla. Polska do 2030 r. zamierza pozyskiwać 32 procent zużywanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Do 2040 r. połowa przyszłego mieszanki energetycznej ma być pokryta energią odnawialną, co oznacza czterokrotny wzrost mocy. Węgiel powinien wówczas pokrywać tylko 8 procent, a jego wycofanie planowane jest na 2049 rok.

Oprócz transformacji ciepłowniczej i dekarbonizacji przemysłu, planowana rozbudowa sieci przesyłowych energii elektrycznej, rozbudowa infrastruktury wodorowej i wspieranie wycofywania węgla to kolejne ważne tematy i punkty kluczowe we współpracy między oboma krajami. Centralną kwestią transformacji energetycznej jest społeczna zgodność cen konsumpcyjnych, które mają silny wpływ na akceptację transformacji wśród ludności. Forum oferowało możliwość nawiązania dialogu na te i inne tematy.

Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej ma być kontynuowane w nadchodzącym roku. Informacje na ten temat zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej w nadchodzących miesiącach.

Polsko-niemiecka współpraca w sektorze energetycznym jest zróżnicowana i obejmuje współpracę polityczno-strategiczną, technologiczno-ekonomiczną, a także regionalną i transgraniczną. Jeśli mają Państwo pomysły lub sugstie dotyczące tematów, prosimy o kontakt: d-p-plattform(at)dena.de.

Do programu wydarzenia

Retrospektywa

Zdjęcie: Aleksandra Rosztajn/Media 2.0, Thomas Köhler/Photothek