Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej

Wspólna działania na rzecz neutralnej klimatycznie przyszłości: Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna łączy w ramach dialogu przedstawicieli polityki, biznesu oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej jest najważniejszym elementem dialogu w ramach Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej. Forum Transformacji Energetycznej, odbywające się co roku, oferuje podmiotom ze świata polityki, biznesu i społeczeństwa obywatelskiego możliwość wymiany i dyskusji na temat szans i wyzwań związanych z wdrażaniem transformacji energetycznej w obu krajach.

Celem Forum Transformacji Energetycznej jest wzmocnienie wzajemnego zrozumienia dla priorytetów polityki energetycznej i określenie wspólnych interesów.

Proces wdrażania transformacji energetycznej jest dużym wyzwaniem zarówno dla Polski, jak i Niemiec. W celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045/2050 roku oraz większej niezależności systemu energetycznego, oba kraje muszą połączyć swoje wysiłki. Forum Transformacji Energetycznej oferuje przestrzeń do transferu wiedzy i wymiany najlepszych praktyk m.in. w zakresie energii odnawialnych, infrastruktury, efektywności energetycznej, dekarbonizacji dostaw ciepła, a także transgranicznych wspólnot energetycznych.

II Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej odbędzie się wiosną 2024 roku. Jeśli chcieliby Państwo zostać poinformowani o dokładnym terminie, prosimy o pozostawienie tutaj danych kontaktowych.

Rejestracja

 

Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej jest organizowane przez Niemiecką Agencję Energii (dena) na zlecenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i we współpracy z polską Krajową Agencją Poszanowania Energii KAPE. Odbywa się ono corocznie, na zmianę w Polsce i w Niemczech.

Retrospektywa

Zdjęcie: Aleksandra Rosztajn/Media 2.0