Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna

Razem w kierunku neutralności klimatycznej

Platforma

W ramach Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej dena i KAPE współpracują nad projektami, które przyczyniają się do transformacji energetycznej w obu krajach i w regionie przygranicznym.

Agencje energetyczne obu krajów łączą swoją wiedzę i sieci kontaktów, aby ułatwić wymianę doświadczeń na tematy będące przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz realizować projekty transgraniczne we współpracy z miastami i przedsiębiorstwami z obu krajów. Celem jest wspieranie porozumienia między Polską a Niemcami w zakresie wdrażania transformacji energetycznej poprzez konkretną współpracę nad wspólnymi wyzwaniami oraz wypracowanie wspólnego podejścia na drodze do neutralności klimatycznej.

Niemiecka Agencja Energii

dena jest centrum kompetencji w zakresie transformacji energetycznej i ochrony klimatu z siedzibą w Berlinie. Jako think tank bada wyzwania i możliwości społeczeństwa neutralnego klimatycznie i wspiera rząd niemiecki w realizacji celów polityki energetycznej i klimatycznej. dena opracowuje rozwiązania na rzecz neutralności klimatycznej i wciela je w życie. W tym celu łączy partnerów z polityki, biznesu, nauki i wszystkich grup społecznych - zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Agencja funkcjonuje w następujących obszarach: przyszłość dostaw energii, przemysł, mobilność i efektywność energetyczna, budynki neutralne dla klimatu, transformacja energetyczna miast oraz technologie cyfrowe i ekosystemy start-upów.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE)

KAPE, z siedzibą w Warszawie, ma na celu wspieranie działań w obszarze efektywnego zarządzania energią zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju. Swoją aktywność skupia na obszarach przemysłu, budownictwa i energetyce odnawialnej. KAPE realizuje swoje cele poprzez doradztwo i usługi dla dużych i małych firm, a także dla instytucji publicznych. Agencja prowadzi kompleksowe i niezależne doradztwo i wykonuje audyty w przemyśle, projektuje nowoczesne budynki, przeprowadza audyty w budownictwie, doradza samorządom lokalnym w zakresie wprowadzania gospodarki niskoemisyjnej oraz prowadzi międzynarodowe i krajowe projekty edukacyjne. Agencja doradza również polskiemu rządowi i jest zaangażowana w różne projekty międzynarodowe i europejskie.

Nasze działania

Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna

  • rozwija relacje między agencjami energii obu krajów oraz innymi podmiotami w kontekście polsko-niemieckim,
  • identyfikuje wspólne wyzwania i możliwości związane z transformacją energetyczną w obu krajach,
  • wspiera wzajemną wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk,
  • rozwija wspólne projekty w celu promowania współpracy między przedsiębiorstwami, oraz
  • przedstawia wyniki projektów szerokiemu kręgu zainteresowanych podmiotów.
Template: Download

Kontakt