Publikationsdetailansicht

ARKUSZ INFORMACYJNY: Społeczności energetyczne w Polsce i w Niemczech

W listopadzie 2022 r. Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna opublikowała badanie porównawcze nt. społeczności energetycznych, które porównuje istniejące koncepcje, rozwiązania i modele biznesowe w Polsce i w Niemczech oraz pokazuje przykłady najlepszych praktyk. Najważniejsze wyniki tej analizy zostały opublikowane w formie broszury informacyjnej. Przedstawione zostały tam rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju regulacji prawnych w obu krajach.

Społeczności energetyczne wnoszą istotny wkład we wdrażanie transformacji energetycznej i angażują lokalne podmioty w działania na drodze do neutralności klimatycznej. Doświadczenia z funkcjonowania społeczności energetycznych w obu krajach mogą być przydatne w ich dalszym rozwoju. Polska i Niemcy przykładają ogromne znaczenie do rozwoju społeczności energetycznych jako istotnego elementu nowoczesnego, zdecentralizowanego systemu energetycznego. Oba kraje wdrażają odpowiednie ramy regulacyjne dla ich funkcjonowania.

Pokrewne publikacje

MONEY WELL SPENT

Effective allocation of financial support and enhancement of system integration of renewable energies.