Polsko-Niemiecka Konferencja Energetyczna 2023

Dnia 31 sierpnia 2023 r. w Szczecinie odbędzie się Polsko-Niemiecka Konferencja Energetyczna. Uczestnicy z obu krajów spotkają się, aby omówić wpływ środków polityki energetycznej UE na współpracę transgraniczną między Polską a Niemcami. Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna również będzie miała w tym swój udział.

Polsko-Niemiecka Konferencja Energetyczna odbędzie się po raz czwarty w Szczecinie 31 sierpnia 2023 roku. Około 130 uczestników z sektora publicznego, firm i innych instytucji z obu krajów spotka się, aby omówić wpływ środków polityki energetycznej na szczeblu UE na współpracę transgraniczną między Polską a Niemcami.

Wydarzenie poświęcone będzie m.in kwestii wpływu Zielonego Ładu (Green Deal) na region Odry w Polsce i Niemczech oraz możliwościom, jakie oferuje on dla współpracy transgranicznej.  Ponadto wydarzenie oferuje możliwość zapoznania się z konkretnymi transgranicznymi projektami dostaw energii oraz wymiany poglądów na temat efektywności energetycznej, wodoru, odnawialnych źródeł energii i innych tematów.

Dr Rita Ehrig, liderka zespolu ds. cieplownictwa z energii odnawialnych w dena, oraz Anna Wasielewski, kierowniczka projektu Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej w dena, przedstawią przegląd aktualnego stanu prawodawstwa UE, podkreślą jego znaczenie dla współpracy dwustronnej oraz zaprezentują Polsko-Niemiecką Platformę Energetyczną.

Konferencja organizowana jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową Neubrandenburgii, Izbę Przemysłowo-Handlową Wschodniej Brandenburgii oraz Północną Izbę Gospodarczą wraz z innymi partnerami. Z programem można zapoznać się na stronie internetowej IHK Ostbrandenburg: https://events.ihk-ostbrandenburg.de/dtpol-energiekonferenz23. Wydarzenie będzie tłumaczone symultanicznie.

 Wydarzenie jest w pełni zarezerwowane. Na życzenie możliwe są późniejsze rejestracje.