Powstała Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna

dena i Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) rozpoczynają współpracę transgraniczną w ramach wspólnej Platformy

Utworzenie Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej, w ramach której dena, na zlecenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, współpracuje wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii KAPE, jest krokiem na drodze do wzmocnienia polsko-niemieckiej współpracy na rzecz transformacji energetycznej i ochrony klimatu.

Agencje energetyczne obu krajów planują w ramach Platformy łączyć swoją ekspertyzę i sieci kontaktów. Celem jest pogłębienie porozumienia między Polską i Niemcami oraz rozwijanie wspólnej strategii neutralności klimatycznej.

Wspólnoty energetyczne jako temat przewodni

Obszar pierwszych działań Platformy dotyczy wspólnot energetycznych. Na drodze współpracy z miastami, organizacjami i przedsiębiorstwami z obu krajów, Platforma planuje rozwijać wymianę doświadczeń i wspólne projekty. Wspólnota energetyczna to zbiór lokalnych podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii lub jej konsumentów. W ramach współpracy chcemy zbadać, w jaki sposób funkcjonują wspólnoty energetyczne w obu krajach, oraz odpowiedzieć na pytanie, jak można poprawić warunki ich działania. Na tej podstawie planujemy również opracować koncepcję transgranicznego regionu energetycznego, łączącego gminy, przedsiębiorstwa oraz mieszkańców po obu stronach granicy.

Aktualne informacje na temat Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej można znaleźć na naszej stronie internetowej.