04/04/2023

I Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej

Zapraszamy do dyskusji o możliwościach współpracy w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej na I Polsko-Niemieckim Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie.

4 kwietnia 2023 r. w Warszawie odbędzie się I. Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej. Forum jest miejscem dyskusji przedstawicieli polityki, gospodarki i społeczeństwa na temat transformacji energetycznej w obu krajach. Bedzie ono odbywać się corocznie, na zmianę w Polsce i w Niemczech.

Na tegorocznym Forum omówione zostaną aktualne priorytety w polityce energetycznej Niemiec i Polski oraz ich wkład w zwiększenie niezależności Europy. W centrum uwagi znajdzie się również aspekt bezpieczeństwa dostaw. Ponadto przedstawione zostaną innowacyjne instrumenty i modele biznesowe służące dekarbonizacji dostaw ciepła w obu krajach.

Forum otworzą Pan Adam Guibourgé-Czetwertyński, podsekretarz stanu w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Pani Jennifer Morgan, sekretarz stanu i specjalna przedstawicielka niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw międzynarodowej polityki klimatycznej..

Zapraszamy do dyskusji o możliwościach współpracy w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej na I Polsko-Niemieckim Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie!

Forum odbędzie się w Domu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie w języku niemieckim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

 

Forum organizowane jest przez Polsko-Niemiecką Platformę Energetyczną na zlecenie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową. Jeżeli mają Państwo pytania, zapraszamy do nawiązania kontaktu z nami pod adresem d-p-plattform(at)dena.de.