Analiza na temat społeczności energetycznych opublikowana

Wspólnie z polskim think tankiem WiseEuropa Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna przygotowała analizę porównawczą nt. społeczności energetycznych. Porównuje ona istniejące w obu krajach rozwiązania oraz modele biznesowe i pokazuje przykłady najlepszych praktyk.

Analiza przedstawia, w jaki sposób społeczności energetyczne w obu krajach mogą wspierać transformację energetyczną i uniezależnienie od paliw kopalnych, zmniejszyć zużycie energii i zwiększyć udział mieszkańców.

W Polsce istnieje znaczny potencjał ze względu na dużą liczbę prywatnych instalacji PV. W Niemczech wprowadzenie innowacyjnych technologii cyfrowych do produkcji i magazynowania energii powoduje rozwój nowych koncepcji. W obu krajach istnieje również wiele przeszkód do pokonania, w tym brak wsparcia finansowego, niedostateczne prawodawstwo, oraz blokady administracyjne i techniczne, jak np. ograniczenia w przesyle sieci lub brak infrastruktury cyfrowej. Badanie pokazuje, w jaki sposób administracja publiczna może kierować i strategicznie planować rozwój społeczności energetycznych.