Polsko-niemieckie porozumienie o współpracy podpisane

Transformacja energetyczna nie może się powieść bez współpracy europejskiej. Z tego powodu Krajowa polska Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) i Niemiecka Agencja Energii (dena) podpisały umowę o współpracy. W ramach Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej promują one wymianę doświadczeń oraz wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów transformacji energetycznej w regionie przygranicznym.

Berlin/Warszawa, 17 listopada 2022. Niemiecka Agencja Energii (dena) i polska Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE) będą w przyszłości jeszcze ściślej współpracować. Dyrektor Zarządzająca deny, Kristina Haverkamp, oraz Wiceprezes Zarządu KAPE Mariola Zmudzińska, podpisały w środę w Warszawie umowę o współpracy. Celem współpracy jest umożliwienie obustronnych kontaktów i łączenie wiedzy fachowej w ramach Polsko-Niemieckiej Platformy Energetycznej oraz wdrażanie transformacji energetycznej poprzez projekty transgraniczne. Obie agencje energetyczne chcą łączyć swoją ekspertyzę, aby rozwijać projekty w dziedzinie efektywności energetycznej, energii odnawialnej, integracji systemów i infrastruktury, a także rynku energii.

Kristina Haverkamp, ​​Dyrektor Zarządzająca deny, powiedziała: „Europejska transformacja energetyczna jest gigantycznym zadaniem i wymaga konsekwentnego, nowego podejścia w wielu obszarach. Aby ta transformacja się powiodła, potrzebujemy współpracy transgranicznej. Współpraca z KAPE pomoże nam wzmocnić wymianę doświadczeń i zaangażować obywateli w transformację energetyczną.”

Sebastian Bodzenta, Prezes Zarządu KAPE, powiedział: "Podłożem realizacji złożonych zadań, a taka właśnie jest transformacja energetyczna, jest ścisła, systematyczna i oparta na zaufaniu współpraca. Partnerstwo agencji energetycznych z Polski i Niemiec pozwoli na lepsze zrozumienie wyzwań każdej ze stron oraz szybsze i bardziej trafne działanie."

Mariola Zmudzinska, Wiceprezes Zarządu KAPE, powiedziała: "KAPE od lat realizuje projekty w partnerstwie międzynarodowym, bilateralnym. Takie partnerstwa pozwalają zarówno na wymianę wiedzy, doświadczeń, ale przede wszystkim wzmacniają proces koniecznych przemian." 

Polsko-Niemiecka Platforma Energetyczna została utworzona pod koniec 2021 roku przez denę i KAPE w ramach projektu finansowanego przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych RFN. Wspólne cele są dalekosiężne: od wymiany doświadczeń w zakresie transformacji systemów energetycznych, rozwoju innowacyjnych rozwiązań transgranicznych i zaangażowania podmiotów lokalnych, po wzmocnienie współpracy europejskiej w ramach Trójkąta Weimarskiego. W celu promowania wzajemnego porozumienia na początku 2023 roku w Warszawie ma się odbyć pierwsze Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej z udziałem przedstawicieli ministerstw, biznesu i nauki.