I Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie daje impuls do europejskiej transformacji energetycznej

Na I Polsko-Niemieckim Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie Niemcy i Polska opowiedziały się za europejską suwerennością i solidarnością w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

Sekretarz stanu Jennifer Morgan (trzecia od lewej) i sekretarz stanu w polskim Ministerstwie Klimatu i Środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński (po prawej) otworzyli wraz z dyrektorkami zarządzającymi obu agencji energetycznych I Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie (źródło: Aleksandra Rosztajn, Media 2.0).

Warszawa, 5 kwietnia, 2023. Niemcy i Polska potwierdziły gotowość do współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i neutralności klimatycznej podczas I Polsko-Niemieckiego Forum Transformacji Energetycznej w Warszawie. Wydarzenie, zorganizowane przez Niemiecką Agencję Energii (dena) i Krajową Agencję Poszanowania Energii (KAPE) we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, było okazją do omówienia wspólnych wyzwań w zakresie wdrażania transformacji energetycznej w obu krajach. Celem spotkania było pogłębienie wzajemnego zrozumienia priorytetów polskiej i niemieckiej polityki energetycznej oraz połączenie wysiłków obu krajów w dążeniu do neutralnego klimatycznie i bardziej niezależnego systemu energetycznego w obliczu obecnego kryzysu energetycznego. Ponad 100 uczestników z ministerstw, przedsiębiorstw, ośrodków analitycznych i organizacji pozarządowych intensywnie dyskutowało na temat przyspieszenia projektów dotyczących energii odnawialnej, rozwiązań w zakresie dekarbonizacji dostaw ciepła oraz współpracy transgranicznej.

Sekretarz Stanu i specjalna przedstawicielka ds. międzynarodowej polityki klimatycznej w Niemieckim Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jennifer Morgan, podkreśliła: "Transformacja energetyczna to wielka szansa dla Polski i Niemiec, aby uczynić nasze kraje bardziej niezależnymi, bezpieczniejszymi i zamożniejszymi. Każdy kraj musi znaleźć swoją własną drogę na osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r. Razem jesteśmy jednak silniejsi i bardziej innowacyjni. Najwyższy czas na organizację I Polsko-Niemieckiego Forum Transformacji Energetycznej, abyśmy mogli się słuchać i uczyć się od siebie nawzajem i dyskutować o tym, jak możemy kształtować transformację, aby była ona sprawiedliwa, a nasze kraje i gospodarki przygotowane na przyszłość”.

Dyrektor Zarządzająca Niemieckiej Agencji Energetycznej (dena), Kristina Haverkamp, zwróciła uwagę na już istniejącą, intensywną współpracę między Niemcami a Polską na poziomie lokalnym i regionalnym oraz podkreśliła: "Forum było ważnym krokiem w ramach wymiany poglądów na temat  bezpieczeństwa energetycznego oraz wspólnego dążenia do wycofywania się z paliw kopalnych. Pokazało ono wyraźnie, że pomimo różnych podejść do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest neutralność klimatyczna, istnieje potrzeba ścisłej współpracy."

Dyrektor Zarządzająca Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE), Karolina Loth-Babut, podkreśliła znaczenie wymiany poglądów na temat podejść do polityki energetycznej i najlepszych praktyk w celu poprawy wzajemnego zrozumienia: "Nasze Forum daje możliwość otwartej dyskusji na temat aktualnych priorytetów i wyzwań związanych z transformacją energetyczną, w celu w celu poprawy wzajemnego zrozumienia".

Mimo różnych podejść Polska i Niemcy są zgodne, że bliższa współpraca jest konieczna, aby oba kraje stały się bardziej niezależne i neutralne klimatycznie. I Polsko-Niemieckie Forum Transformacji Energetycznej było konstruktywnym i perspektywicznym krokiem w tym kierunku. Druga edycja Forum planowana jest na 2024 rok w Berlinie. Więcej szczegółów na temat tego wydarzenia zostanie ogłoszonych w najbliższych miesiącach.

Pressemitteilungen